Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Про інститут»
МЕНЮ
 
  Про інститут
 
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Про інститут
 

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України - це державна науково-дослідна установа, завданням якої є розробка і впровадження новітніх генних та клітинних технологій для фундаментальної науки та практичної медицини.


В Інституті працюють:
66 наукових співробітників
2 академіки НАМН України
1 член-кореспондент НАМН України
1 член-кореспондент НАН України
2 професори
4 доктори наук
31 кандидат наук

У відділі клітинних та тканинних технологій (лабораторія клітинних та тканинних культур, лабораторія експериментальних моделей, лабораторія імунології) в рамках напрямку регенеративної медицини проводиться експериментальне вивчення можливостей застосування стовбурових клітин та  розробка методів їх фракціонування, мультиплікації та спрямованої диференціації для подальшого створення диференційованих клітинних і тканинних структур з метою відновлення ушкоджених органів і тканин.

Відділ генетичної діагностики (лабораторія ДНК-діагностики, лабораторія цитогенетики, лабораторія метаболоміки) займається вивченням впливу генетичного поліморфізму генів на схильність до розвитку, особливості клінічного перебігу та чутливість до терапії ряду захворювань людини (серцево-судинних, нейродегенеративних, імунозалежних, злоякісних новоутворень, остеопорозу, цукрового діабету та інших) з метою подальшого застосування генетично обґрунтованих методів профілактики та лікування.

У відділі  генних технологій (лабораторія генно-інженерних біотехнологій, лабораторія генно-клітинних технологій) значна увага приділяється розробці і застосуванню нових генних технологій для створення генетично модифікованих клітин і організмів з метою впровадження нових біотехнологічних продуктів та моделей для фармакологічних, фармакогенетичних досліджень і створення генетично модифікованих експериментальних моделей.

Для проведення досліджень лабораторії оснащено сучасним високотехнологічним обладнанням, зокрема: проточний цитофлюориметр-сортер FACS Aria, мікроманіпуляційний наномеханотронний комплекс, світлові та люмінесцентні мікроскопи, бокси біологічної безпеки тощо.

Планується створення банку первинного матеріалу (плазмід і векторів, клітинних культур) для застосування в наукових і практичних розробках.

Наш Інститут зацікавлений у співробітництві з вітчизняними та закордонними науково-дослідними установами, лікувально-діагностичними центрами для участі у спільних дослідницьких проектах з питань регенеративної медицини та генних технологій.