Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Наукові відділи» Відділ клітинних та тканинних технологій» Лабораторія імунології»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Лабораторія імунології
 

Лабораторія імунології

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 98  
Тел./факс: (044) 521-33-31
e-mail: nikolskaya.kiev@gmail.com

 

picture

Завідувач лабораторії
Нікольський Ігор Сергійович
докт. мед. наук, професор,
лауреат Державної премії України
академік АН Вищої Освіти України
клінічний імунолог вищої категорії

 

Співробітники лабораторії

Нікольська Валентина Василівна – канд.біол.наук, провідний науковий співробітник
Тарануха Любов Іванівна – канд.мед.наук, старший науковий співробітник
Смольнікова Людмила Іллівна – старший лаборант
Кубіцька Олександра Олегівна – лаборант І категорії
Семенова Яніна-Марія Олексіївна – лаборант І категорії
Лисиця Наталія Анатоліївна – лаборант І категорії
Семеняко Лариса Костянтинівна – лаборант
Детальніше про колектив...

 

 

Основні напрямки роботи

  • гемопоетичні стовбурові й мультипотентні стромальні клітини: методи отримання, культивування, ідентифікації, визначення активності, вивчення ролі у формуванні імунної системи, значення контактної взаємодії гемопоетичних стовбурових і мультипотентних стромальних клітин
  • розробка технологій виготовлення аутотрансплантатів мультипотентних стромальних клітин для клінічного застосування, вивчення значення системи змішаної культуральної взаємодії для розвитку несингенних клітинних технологій
  • вивчення ендокринної функції тимусу, імунного та інтерферонового статусу при імунопатології, персистуючих вірусних інфекціях та онкозахворюваннях
  • розробка методів неспецифічної активної імунотерапії

 

В результаті наукової діяльності в теорії виділені наступні нові уявлення:
- обґрунтоване положення про функціонально сполучені системи і сформульовано закон їхньої взаємодії;
- викладено уявлення про імунну систему як неспецифічний кількісний аналізатор антигенного подразнення;
- визначена роль гормонів тимусу й залежного від них синтезу інтерферону у функціонуванні імунної системи і в розвитку патології;
- відкрито індукторний механізм дії гормонів тимусу та деяких імуномодуляторів;
- запропоновано класифікацію неспецифічної активної імунотерапії, заснованої на індукторному механізмі дії імуномодуляторів;
- висунуте положення про вегетативні дисфункції як про клінічний прояв вторинного імунодефіциту;
- виявлено феномен масто-лімфоцитарного розеткоутворення;
- викладена концепція про роль мастоцитів у взаємодії Т- і В-ланок імунної системи;
- сформульовано принцип і основні засади імунної нейроендокринокорекції;
- виявлено феномен контактної взаємодії незрілих тимоцитів і мультипотентних стромальних клітин тимусу, котрий проявляється у вигляді стромально-лімфоцитарного розеткоутворення;
- експериментально обґрунтовано положення про важливість кооперації мультипотентних стромальних, особливо тимусних, і гемопоетичних стовбурових клітин для функціонування імунної системи.

З основних результатів практичної спрямованості можна відзначити наступне:
- розроблено кріоконсервовані препарати гемопоетичних клітин кордової крові, ембріональної печінки та аутологічних адипозних мультипотентних стромальных клітин - розроблено технологічні регламенти кріоконсервованих препаратів гемопоетичних клітин кордової крові та ембріональної печінки, котрі зареєстровані в Державному департаменті інтелектуальної власності;
- розроблено технології виготовлення препаратів з різних типів мультипотентних стромальних клітин для клінічного застосування;
- розроблено ефективні методи імунотерапії й імунної нейроендокринокорекції на основі гормонів тимусу та індукторів цитокінів;
- на рівні винаходу розроблені імуномодулюючі препарати: “тимоіндуктин”, який затверджено Головним управлінням ветеринарної медицини України, та його ліпосомна форма  "тимосомін";
- на рівні винаходу розроблено чутливий спосіб диференціальної діагностики гемобластозів.

 

 

Проекти, що виконуються в лабораторії

Тема:
"Вивчити деякі механізми взаємодії мультипотентних стромальних і гемопоетичних стовбурових клітин та залежні від їх властивостей процеси диференціювання лімфоцитів"
№ держреєстрації 0110u002200

Науковий керівник - академік АМН України Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена

Тема:
"Розробити технології створення препаратів на основі аутологічних мультипотентних стромальних клітин для підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на грижі міжхребцевих дисків"
№ держреєстрації 0111u000667  
Наукові керівники - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко; науковий керівник відділення нейротравми Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Є.Г. Педаченко
Строк виконання: 2011-2013 рр., завершена

Тема:
"Вивчити особливості направленого диференціювання стовбурових клітин та клітин-попередників в нейрональні, ендотеліальні клітини та остеобласти/остеокласти з метою їх подальшого застосування для трансплантації"
№ держреєстрації 0107u008763
Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, д.мед.н. І.С. Нікольський
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена

 

 

Публікації

Співробітники лабораторії використовують в своїй роботі ряд сучасних методик досліджень (переглянути...), беруть участь в науково-практичних конференціях та публікують результатати досліджень у вітчизняних і зарубіжних виданнях (переглянути...).