Українська версія
English version
Державна установа
"Інститут генетичної та регенеративної медицини
Національної академії медичних наук України"
       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Головна» Наукові відділи» Відділ клітинних та тканинних технологій» Лабораторія імунології»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Web-ресурси
  Контакти


Лабораторія імунології
 

Лабораторія імунології

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 98  
Тел./факс: (044) 521-33-31
e-mail: nikolskaya.kiev@gmail.com

 

picture

Завідувач лабораторії
Нікольський Ігор Сергійович
докт. мед. наук, професор,
лауреат Державної премії України
академік АН Вищої Освіти України
клінічний імунолог вищої категорії

 

Співробітники лабораторії

Нікольська Валентина Василівна – канд.біол.наук, провідний науковий співробітник
Тарануха Любов Іванівна – канд.мед.наук, старший науковий співробітник
Смольнікова Людмила Іллівна – старший лаборант
Кубіцька Олександра Олегівна – лаборант І категорії
Семенова Яніна-Марія Олексіївна – лаборант І категорії
Лисиця Наталія Анатоліївна – лаборант І категорії
Семеняко Лариса Костянтинівна – лаборант
Детальніше про колектив...

 

 

Основні напрямки роботи

  • гемопоетичні стовбурові й мультипотентні стромальні клітини: методи отримання, культивування, ідентифікації, визначення активності, вивчення ролі у формуванні імунної системи, значення контактної взаємодії гемопоетичних стовбурових і мультипотентних стромальних клітин
  • розробка технологій виготовлення аутотрансплантатів мультипотентних стромальних клітин для клінічного застосування, вивчення значення системи змішаної культуральної взаємодії для розвитку несингенних клітинних технологій
  • вивчення ендокринної функції тимусу, імунного та інтерферонового статусу при імунопатології, персистуючих вірусних інфекціях та онкозахворюваннях
  • розробка методів неспецифічної активної імунотерапії

 

В результаті наукової діяльності в теорії виділені наступні нові уявлення:
- обґрунтоване положення про функціонально сполучені системи і сформульовано закон їхньої взаємодії;
- викладено уявлення про імунну систему як неспецифічний кількісний аналізатор антигенного подразнення;
- визначена роль гормонів тимусу й залежного від них синтезу інтерферону у функціонуванні імунної системи і в розвитку патології;
- відкрито індукторний механізм дії гормонів тимусу та деяких імуномодуляторів;
- запропоновано класифікацію неспецифічної активної імунотерапії, заснованої на індукторному механізмі дії імуномодуляторів;
- висунуте положення про вегетативні дисфункції як про клінічний прояв вторинного імунодефіциту;
- виявлено феномен масто-лімфоцитарного розеткоутворення;
- викладена концепція про роль мастоцитів у взаємодії Т- і В-ланок імунної системи;
- сформульовано принцип і основні засади імунної нейроендокринокорекції;
- виявлено феномен контактної взаємодії незрілих тимоцитів і мультипотентних стромальних клітин тимусу, котрий проявляється у вигляді стромально-лімфоцитарного розеткоутворення;
- експериментально обґрунтовано положення про важливість кооперації мультипотентних стромальних, особливо тимусних, і гемопоетичних стовбурових клітин для функціонування імунної системи.

З основних результатів практичної спрямованості можна відзначити наступне:
- розроблено кріоконсервовані препарати гемопоетичних клітин кордової крові, ембріональної печінки та аутологічних адипозних мультипотентних стромальных клітин - розроблено технологічні регламенти кріоконсервованих препаратів гемопоетичних клітин кордової крові та ембріональної печінки, котрі зареєстровані в Державному департаменті інтелектуальної власності;
- розроблено технології виготовлення препаратів з різних типів мультипотентних стромальних клітин для клінічного застосування;
- розроблено ефективні методи імунотерапії й імунної нейроендокринокорекції на основі гормонів тимусу та індукторів цитокінів;
- на рівні винаходу розроблені імуномодулюючі препарати: “тимоіндуктин”, який затверджено Головним управлінням ветеринарної медицини України, та його ліпосомна форма  "тимосомін";
- на рівні винаходу розроблено чутливий спосіб диференціальної діагностики гемобластозів.

 

 

Проекти, що виконуються в лабораторії

Тема:
"Вивчити деякі механізми взаємодії мультипотентних стромальних і гемопоетичних стовбурових клітин та залежні від їх властивостей процеси диференціювання лімфоцитів"
№ держреєстрації 0110u002200

Науковий керівник - академік АМН України Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена

Тема:
"Розробити технології створення препаратів на основі аутологічних мультипотентних стромальних клітин для підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на грижі міжхребцевих дисків"
№ держреєстрації 0111u000667  
Наукові керівники - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко; науковий керівник відділення нейротравми Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Є.Г. Педаченко
Строк виконання: 2011-2013 рр., завершена

Тема:
"Вивчити особливості направленого диференціювання стовбурових клітин та клітин-попередників в нейрональні, ендотеліальні клітини та остеобласти/остеокласти з метою їх подальшого застосування для трансплантації"
№ держреєстрації 0107u008763
Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, д.мед.н. І.С. Нікольський
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена

 

 

Публікації

Співробітники лабораторії використовують в своїй роботі ряд сучасних методик досліджень (переглянути...), беруть участь в науково-практичних конференціях та публікують результатати досліджень у вітчизняних і зарубіжних виданнях (переглянути...).